Regulamin 6 Biegów Rodzinnych

 

Regulamin VI  Biegów Rodzinnych im. Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski Antoniego Nawrockiego

 1. Cel:
 • Upamiętnienie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości
 • Uczczenie pamięci Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski Antoniego Nawrockiego
 • Upowszechnianie biegania jako prostej i ogólnodostępnej formy uprawiania sportu
 • Propagowanie sportu szkolnego, rywalizacji sportowej wśród rówieśników
 • Aktywne spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży
 • Integracja środowiska lokalnego
 1. Organizator wydarzenia:
  MUKS „Start” Solec Kujawski przy współpracy:
  Miasta i Gminy Solec Kujawski, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim, ZGK w Solcu Kujawskim, OSP w Solcu Kujawskim, Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim, Komendy Hufca w Solcu Kujawskim.
 2. Termin i miejsce:
  10
  czerwca 2018 roku (niedziela) - ulice miasta: 23 Stycznia, Piastów, Bohaterów Września, H. Sawickiej, Słowackiego, Ks. Piotra Skargi, Żwirki i Wigury.
 3. Kategorie wiekowe:
  - dzieci do 7 lat (2011 i młodsi)
  - 8-10 lat (2010 – 2008)
  - 11-13 lat (2007 – 2005)
  - 14-16 lat (2004 – 2002)
  - ukończone 16 lat - bieg główny
 4. Sposób rekrutacji:

Zapisy do biegów dziecięcych i młodzieżowych poprzez:
- e-mail: wojtek.lutowski@wp.pl , raczynskiszymon@o2.pl
- w biurze zawodów w dniu biegu od godz. 8.30 – 9.30

Zapisy do biegu głównego poprzez platformę internetową, pod adresem: https://elektronicznezapisy.pl

 1. Harmonogram biegów:

Biegi dla młodzieży (obowiązuje zgoda rodziców lub prawnego opiekuna):

 Obowiązkowo każdy uczestnik odbiera karteczkę do biegu w biurze  zawodów  !!!!!  -   biuro zawodów dla biegów młodzieżowych  znajduje się przy UMiG   ( 8.30 -9.30  )

 • Harmonogram Biegu dzieci i młodzieży

  • A 10.10 - 250 m - dziewczynki - do 7 lat (2011 i młodsze) - ulica 23 Stycznia (uwaga! Start w innym miejscu niż meta)
  • A 10.15 - 250 m - chłopcy - do 7 lat (2011 i młodsi) - ulica 23 Stycznia (uwaga! Start w innym miejscu niż meta)
  • B 10.20 - 500 m - dziewczęta - 8-10 lat (2010 – 2008) (ulice: Bohaterów Września, Żwirki  i Wigury, 23 Stycznia) (uwaga! Start w innym miejscu niż meta)
  • B 10.25 - 500 m - chłopcy - 8-10 lat (2010 – 2008) (ulice: Bohaterów Września, Żwirki i Wigury, 23 Stycznia) (uwaga! Start w innym miejscu niż meta)
  • C 10.30 - 800 m - dziewczęta - 11-13 lat (2007 – 2005) (ulice: Piastów, Bohaterów Września, Żwirki i Wigury, 23 Stycznia)
  • D 10.40 - 1000 m - chłopcy - 11-13 lat (2007– 2005) (ulice: Piastów, A. Mickiewicza, Żwirki i Wigury, 23 Stycznia)
  • E 10.50 - 1350 m - dziewczęta - 14-16 lat (2004 – 2002) (ulice: Piastów, Słowackiego, Żwirki i Wigury, 23 Stycznia)
  • F 11.00 - 1700 m - chłopcy - 14-16 lat (2004 – 2002) (ulice: Piastów, Ks. Piotra Skargi, Żwirki i Wigury, 23 Stycznia)

 

 

Bieg Główny:

Godz. 11.30 - 5000 m zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia - 3 pętle ulicami: Piastów, Ks. Piotra Skargi, Żwirki i Wigury, 23 Stycznia.

W Biegu Głównym mogą wziąć udział zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie, którzy przed startem wypełnią oświadczenie o zdolności do biegu.

 1. Bieg Główny odbędzie się z podziałem na kategorie wiekowe:

16-19 lat, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69

.Dodatkowo uhonorowani zostaną-  3 najlepsze zawodniczki i  3  najlepszych zawodników  Miasta i Gminy Solec Kujawski

 1. Nagrody:

Biegi młodzieżowe:

- puchar dla zwycięzcy w każdej kategorii młodzieżowej (zarówno wśród dziewcząt i chłopców),

- medale dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek w każdej kategorii młodzieżowej (zarówno wśród dziewcząt i chłopców),

- nagrody rzeczowe za miejsce I-VI w każdej kategorii młodzieżowej (zarówno wśród dziewcząt i chłopców),

Medale okolicznościowe dla wszystkich startujących w kategoriach młodzieżowych.

Bieg Główny:

- puchar dla zwycięzcy w klasyfikacji łącznej OPEN (zarówno wśród kobiet
i mężczyzn),

- nagrody rzeczowe za miejsca I-III w klasyfikacji łącznej OPEN (zarówno wśród kobiet i mężczyzn),

- medale za miejsca I-III w klasyfikacji łącznej OPEN (zarówno wśród kobiet
i mężczyzn),

 • puchar dla zwycięzcy każdej podkategorii Biegu Głównego (zarówno wśród kobiet i mężczyzn),
 • medale dla trzech najlepszych zawodników w każdej podkategorii Biegu Głównego (zarówno wśród kobiet i mężczyzn);

Pakiet podstawowy - ( pamiątkowy medal z odlewu , numer startowy ,woda , zupa regeneracyjna  )

 Dodatkowo możliwość zakupu koszulki technicznej oraz komina  na szyję  ( dodatkowa opłata )

 

 1. Obowiązki uczestników imprezy:

- dostosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń organizatorów imprezy,

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz fair play,

 

 1. Płatności:

- uczestnicy biegów młodzieżowych mają zapewniony bezpłatny start
w imprezie,

 • uczestnicy Biegu Głównego są zobowiązani do uiszczenia wpisowego
  w kwocie:

 

- płatność w systemie DotPay

 1. Informacje dodatkowe:
11. Informacje dodatkowe:
- odbiór pakietów startowych dla uczestników Biegu Głównego -
w dniu zawodów w godzinach 8.00 – 10.00 w holu głównym Ośrodka Sportu
i Rekreacji – Solec
Kujawski, ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 3,
 
- każdy uczestnik VI Biegów Rodzinnych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i innych materiałach promocyjnych w formie drukowanej (prasa, plakaty, foldery) przez organizatorów oraz partnerów akcji ( sponsorów biegu )

- do biegów zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które przejdą pozytywną weryfikację w biurze zawodów,

- uczestników biegu obowiązuje ubiór i obuwie sportowe,

- każdy uczestnik biegu ma zapewnioną opiekę lekarską na całej trasie biegu,

 -organizator zapewnia uczestnikom szatnie z pełnym zapleczem sanitarnym

 -brak depozytu

Koordynator imprezy:

Wojciech Lutowski – tel. 506 149 077

 

Copyright © frit.pl All rights reserved