Regulamin V Otwartych Biegów Ulicznych
    im. Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski
Antoniego Nawrockiego

 1. Cel:
 • Uczczenie pamięci Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski Antoniego Nawrockiego
 • Upowszechnianie biegania jako prostej i ogólnodostępnej formy uprawiania sportu
 • Propagowanie sportu szkolnego, rywalizacji sportowej wśród rówieśników
 • Aktywne spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży
 • Integracja środowiska lokalnego
 1. Organizator wydarzenia:
  MUKS „Start” Solec Kujawski przy współpracy:
  Miasta i Gminy Solec Kujawski, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim, ZGK w Solcu Kujawskim, OSP w Solcu Kujawskim, Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim, Komendy Hufca w Solcu Kujawskim.
 2. Termin i miejsce:
  4 czerwca2017 roku (niedziela) - ulice miasta: 23 Stycznia, Piastów, Bohaterów Września, H. Sawickiej, Słowackiego, Ks. Piotra Skargi, Żwirki i Wigury.
 3. Kategorie wiekowe:
  - dzieci do 7 lat (2010 i młodsi)
  - 8-10 lat (2009 – 2007)
  - 11-13 lat (2006 – 2004)
  - 14-16 lat (2003 – 2001)
  - ukończone 16 lat - bieg główny
 4. Sposób rekrutacji:

Zapisy do biegów dziecięcych i młodzieżowych poprzez:
- e-mail: wojtek.lutowski@wp.pl , raczynskiszymon@o2.pl 
- w biurze zawodów w dniu biegu od godz. 8.30 – 9.30

Zapisy do biegu głównego poprzez platformę internetową, pod adresem: https://elektronicznezapisy.pl

 1. Harmonogram biegów:

Biegi dla młodzieży (obowiązuje zgoda rodziców lub prawnego opiekuna):

 Obowiązkowo każdy uczestnik odbiera karteczkę do biegu w biurze  zawodów  !!!!!  -   biuro zawodów dla biegów młodzieżowych  znajduje się przy UMiG   ( 8.30 -9.30  )

 • 10.10 - 250 m - dziewczynki - do 7 lat (2010 i młodsze) - ulica 23 Stycznia
 • 10.15 - 250 m - chłopcy - do 7 lat (2010 i młodsi) - ulica 23 Stycznia
 • 10.20 - 500 m - dziewczęta - 8-10 lat (2009 – 2007) (ulice: Bohaterów Września, Żwirki  i Wigury, 23 Stycznia)
 • 10.25 - 500 m - chłopcy - 8-10 lat (2009 – 2007) (ulice: Bohaterów Września, Żwirki i Wigury, 23 Stycznia)
 • 10.30 - 800 m - dziewczęta - 11-13 lat (2006 – 2004) (ulice: Piastów, Bohaterów Września, Żwirki i Wigury, 23 Stycznia)
 • 10.40 - 1000 m - chłopcy - 11-13 lat (2006 – 2004) (ulice: Piastów, H.Sawickiej, Żwirki i Wigury, 23 Stycznia)
 • 10.50 - 1350 m - dziewczęta - 14-16 lat (2003 – 2001) (ulice: Piastów, Słowackiego, Żwirki i Wigury, 23 Stycznia)
 • 11.00 - 1700 m - chłopcy - 14-16 lat (2003 – 2001) (ulice: Piastów, Ks. Piotra Skargi, Żwirki i Wigury, 23 Stycznia)

 

 

Bieg Główny:

Godz. 11.30 - 5000 m – zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia - 3 pętle ulicami: Piastów, Ks. Piotra Skargi, Żwirki i Wigury, 23 Stycznia.

W Biegu Głównym mogą wziąć udział zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie, którzy przed startem wypełnią oświadczenie o zdolności do biegu.

 1. Bieg Główny odbędzie się z podziałem na kategorie wiekowe:

16-19 lat, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69

.Dodatkowo uhonorowani zostaną-  3 najlepsze zawodniczki i  3  najlepszych zawodników  Miasta i Gminy Solec Kujawski

 1. Nagrody:

Biegi młodzieżowe:

- puchar dla zwycięzcy w każdej kategorii młodzieżowej (zarówno wśród dziewcząt i chłopców),

- medale dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek w każdej kategorii młodzieżowej (zarówno wśród dziewcząt i chłopców),

- nagrody rzeczowe za miejsce I-III w każdej kategorii młodzieżowej (zarówno wśród dziewcząt i chłopców),

Medale okolicznościowe dla wszystkich startujących w kategoriach młodzieżowych.

Bieg Główny:

- puchar dla zwycięzcy w klasyfikacji łącznej OPEN (zarówno wśród kobiet
i mężczyzn),

- nagrody rzeczowe za miejsca I-III w klasyfikacji łącznej OPEN (zarówno wśród kobiet i mężczyzn),

- medale za miejsca I-III w klasyfikacji łącznej OPEN (zarówno wśród kobiet
i mężczyzn),

 • puchardla zwycięzcy każdej podkategorii Biegu Głównego (zarówno wśród kobiet i mężczyzn),
 • medale dla trzech najlepszych zawodników w każdej podkategorii Biegu Głównego (zarówno wśród kobiet i mężczyzn);

Pamiątkowy medal z odlewu oraz koszulka dla pierwszych 400 zawodników którzy uiszczą opłatę startową . Dla pozostałych  medal z odlewu.

Dla wszystkich uczestników zupa regeneracyjna.

 1. Obowiązki uczestników imprezy:

- dostosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń organizatorów imprezy,

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz fair play,

 

 1. Płatności:

- uczestnicy biegów młodzieżowych mają zapewniony bezpłatny start
w imprezie,

- uczestnicy Biegu Głównego są zobowiązani do uiszczenia wpisowego
w kwocie:

 • 15 zł do 7 maja 2017 r. ,
 • 25 zł do 20 maja 2017 r.,
 • 50 zł w dniu zawodów.

- płatność w systemie DotPay

 1. Informacje dodatkowe:

- odbiór numerów startowych i koszulek dla uczestników Biegu Głównego -
w dniu zawodów w godzinach 8.00 – 10.00 w holu głównym Ośrodka Sportu
i Rekreacji – Solec Kujawski, ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 3,

- do biegów zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które przejdą pozytywną weryfikację w biurze zawodów,

- uczestników biegu obowiązuje ubiór i obuwie sportowe,

- każdy uczestnik biegu ma zapewnioną opiekę lekarską na całej trasie biegu,

- organizator zapewnia uczestnikom szatnie z pełnym zapleczem sanitarnym.   

          

Koordynator imprezy:

Wojciech Lutowski wojtek.lutowski@wp.pl – tel. 506 149 077

 

 

Copyright © frit.pl All rights reserved