frit.pl frit.pl –

Regulamin Biegu

Regulamin VII Biegów Ulicznych
    im. Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski
Antoniego Nawrockiego

 1. Cel:
 • Uczczenie pamięci Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski Antoniego Nawrockiego
 • Upowszechnianie biegania jako prostej i ogólnodostępnej formy uprawiania sportu
 • Propagowanie sportu szkolnego, rywalizacji sportowej wśród rówieśników
 • Aktywne spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży
 • Integracja środowiska lokalnego
 1. Organizator wydarzenia:
  MUKS „Start” Solec Kujawski przy współpracy:
  Miasta i Gminy Solec Kujawski, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim, ZGK w Solcu Kujawskim, OSP w Solcu Kujawskim,
  Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim, Komendy Hufca w Solcu Kujawskim.
 2. Termin i miejsce:
  2 czerwca
  2019 roku (niedziela) - OSiR oraz ulice miasta: gen. Stefana Roweckiego „Grota”, 29 Listopada, Piastów, Słowackiego, Żwirki i Wigury,
  23 Stycznia, Dworcowa.
 3. Kategorie wiekowe:
  - dzieci do 7 lat (2012 i młodsi)
  - 8 - 10 lat (2011 – 2009)
  - 11 - 13 lat (2008 – 2006)
  - 14 - 16 lat (2005 – 2003)
  - ukończone 16 lat - bieg główny
 4. Sposób rekrutacji:

UWAGA WAŻNE !!!

Zapisy do biegów dziecięcych i młodzieżowych tylko i wyłącznie poprzez  platformę internetową, pod adresem: https://elektronicznezapisy.pl

Zapisy do biegu głównego również poprzez platformę internetową, pod adresem: https://elektronicznezapisy.pl

 1. Harmonogram biegów:

BIEGI DLA MŁODZIEŻY:

Obowiązuje zgoda rodziców lub prawnego opiekuna - obowiązkowo rodzic / opiekun prawny podpisuje zgodę na udział w biegu a każdy uczestnik odbiera numer startowy w biurze zawodów. Biuro zawodów dla biegów młodzieżowych znajduje się przy OSiR (czynne w godzinach 8.30 - 9.45).

 • 10.10 - 250 m - dziewczynki - do 7 lat (2012 i młodsze) - ulica Dworcowa
 • 10.15 - 250 m - chłopcy - do 7 lat (2012 i młodsi) - ulica Dworcowa
 • 10.20 - 600 m - dziewczęta – 8 - 10 lat (2011 – 2009) - ulice:

 29 Listopada, Dworcowa

 • 10.25 - 600 m - chłopcy – 8 - 10 lat (2011 – 2009) - ulice:

29 Listopada, Dworcowa

 • 10.30 - 800 m - dziewczęta – 11 - 13 lat (2008 – 2006) - ulice: gen. Stefana Roweckiego „Grota”, 29 Listopada, Dworcowa
 • 10.40 - 800 m – chłopcy – 11 - 13 lat (2008 – 2006) - ulice: gen. Stefana Roweckiego „Grota”, 29 Listopada, Dworcowa
 • 10.50 - 1600 m (2 x pętla 800 m) - dziewczęta – 14 - 16 lat (2005 – 2003) - ulice: gen. Stefana Roweckiego „Grota”, 29 Listopada, Dworcowa
 • 11.00 - 1600 m (2 x pętla 800 m) - chłopcy – 14 - 16 lat (2005 – 2003) - ulice: gen. Stefana Roweckiego „Grota”, 29 Listopada, Dworcowa

BIEG GŁÓWNY:

Godz. 11.30 – 5 000 m zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia - 2 pętle ulicami: gen. Stefana Roweckiego „Grota”, 29 Listopada, Piastów, Słowackiego, Żwirki i Wigury, 23 Stycznia, 29 listopada, Dworcowa

Godz. 11.30 – 10 000 m  - zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia - 4 pętle ulicami: gen. Stefana Roweckiego „Grota”, 29 Listopada, Piastów, Słowackiego, Żwirki i Wigury, 23 Stycznia, 29 Listopada, Dworcowa

W Biegu Głównym mogą wziąć udział zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie, którzy przed startem wypełnią oświadczenie o zdolności do biegu.

 1. Bieg Główny odbędzie się z podziałem na kategorie wiekowe:

5 000 m: 16 - 19, 20 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59, 60 - 69 lat

10 000 m: 16 - 19, 20 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59, 60 - 69 lat

Dodatkowo uhonorowani zostaną: 3 najlepsze zawodniczki i 3 najlepszych zawodników Miasta i Gminy Solec Kujawski na dystansie 5 000 m i 10 000 m

 1. Nagrody:

Biegi młodzieżowe:

- puchar dla zwycięzcy w każdej kategorii młodzieżowej (zarówno wśród dziewcząt i chłopców),

- medale dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek w każdej kategorii młodzieżowej (zarówno wśród dziewcząt i chłopców),

- nagrody rzeczowe za miejsce I-III w każdej kategorii młodzieżowej (zarówno wśród dziewcząt i chłopców),

Medale okolicznościowe dla wszystkich startujących w kategoriach młodzieżowych.

Bieg Główny:

- puchary za miejsca I - III w klasyfikacji łącznej OPEN (zarówno wśród kobiet
i mężczyzn),

- nagrody rzeczowe za miejsca I - III w klasyfikacji łącznej OPEN (zarówno wśród kobiet i mężczyzn),

- statuetki  za miejsca I-III  każdej podkategorii Biegu Głównego (zarówno wśród kobiet i mężczyzn),

Pakiet podstawowy - pamiątkowy medal z odlewu, numer startowy, woda, chip.

Dodatkowo możliwość zakupu koszulki technicznej oraz pamiątkowego kubka (dodatkowa opłata).

 

 1. Obowiązki uczestników imprezy:

- dostosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń organizatorów imprezy,

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz fair play,

 

 1. Płatności:

- uczestnicy biegów młodzieżowych mają zapewniony bezpłatny start
w imprezie,

 • uczestnicy Biegu Głównego są zobowiązani do uiszczenia wpisowego
  w kwocie:


Co

Kwota / Data

do

19.03

do

3.04

do 24.04

do

22.05

w dniu biegu

Pakiet podstawowy (medal z odlewu, numer startowy, woda, chip)

 

19 zł

 

22 zł

 

29 zł

 

35 zł

 

50 zł

(opcjonalnie) Pamiątkowa koszulka techniczna – PODAĆ ROZMIAR !

 

35 zł

 

35 zł

 

35 zł

 

35 zł

 

brak

(opcjonalnie) Pamiątkowy kubek

7 zł

7 zł

7 zł

7 zł

brak


- płatność w systemie TPay

 1. Informacje dodatkowe:

- odbiór pakietów  startowych  dla uczestników Biegu Głównego -
w dniu zawodów w godzinach 8.00 – 11.00 w holu głównym Ośrodka Sportu
i Rekreacji – Solec Kujawski, ul. gen. Stefana Roweckiego „Grota” 3

-  każdy uczestnik VII Biegów Rodzinnych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i innych materiałach promocyjnych w formie drukowanej (prasa, plakaty, foldery) przez organizatorów oraz partnerów akcji (sponsorów biegu)

- do biegów zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które przejdą pozytywną weryfikację w biurze zawodów,

- uczestników biegu obowiązuje ubiór i obuwie sportowe,

- każdy uczestnik biegu ma zapewnioną opiekę lekarską na całej trasie biegu,

 - organizator zapewnia uczestnikom szatnie z pełnym zapleczem sanitarnym

 - brak depozytu

 

Koordynator imprezy:

Wojciech Lutowski – tel. 506 149 077   /   e mail: wojtek.lutowski@wp.pl

 

Copyright © frit.pl All rights reserved